Η υδραυλική μονάδα λύθηκε, αντικαταστάθηκαν αρκετά μηχανικά μέρη,  καθαρίστηκε και όλα τα μέρη ξαναβάφτικαν.

 

Υδραυλική Μονάδα Ανύψωσης Στήλων Ρέυματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
homeΕπισκεύες