Το μηχάνημα λύθηκε εντελώς, το δοχείο αέρα τρίφτηκε, περάστικε μίνιο και ξαναβάφτηκε. Τα μηχανικά του μέρη καθαρίστηκαν, περαστήκαν από αμμοβολή, και κάποια αντικαταστάθηκαν με καινούρια.

 

Κομπρεσέρ αέρος για συντήρηση

 

 

 

 
homeΕπισκευές