Η τεχνική εμπορική εταιρία Βασίλειος Ντόλκας & ΣΙΑ Ε.Ε. με έδρα το Ν. Ηράκλειο Αττικής με διεύθυνση Θουρίου 3 ,διακριτικό τίτλο DOMAC, αποτελεί την συνέχεια της Γερασίμου Ντόλκα επιχείρησης η οποία από το 1958 με έδρα στην Λ. Βουλιαγμένης 38 στην Αθήνα , ειδικευόταν σε Η/Μ εργασίες.

Ειδικότερα:

 

·         Επισκευή και αναβάθμιση βιολογικών μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και εξοπλισμού αυτών,

·         Επισκευή και αναβάθμιση πάσης φύσεως αντλιτικων συγκροτημάτων (ναυτιλιακές , ξενοδοχειακές και βιομηχανικές εφαρμογές),

·         Κατασκευή εκ νέου συστημάτων εξαερισμού – αερισμού (καμπίνες βαφής , κανάλια και Η/Μ διατάξεων αυτών),

·         Επαναπεριεληξη ηλεκτροκινητήρων, γεννητριών, μπομπίνων DC ρεύματος,

·         Εξειδικευμένες μηχανολογικές ανακατασκευές – μετατροπές στον χώρο της βιομηχανίας σε υδραυλικά συστήματα υψηλής πιέσεων,

·         Εξειδικευμένες εργασίες ηλεκτρο-μηχανουργικών εφαρμογών,

·         Εξειδικευμένες σωληνουργικές εργασίες σε δίκτυα ατμού, λαδιού , νερού,

·         Γενικές μεταλλικές κατασκευές βιομηχανικώς εφαρμογών.

Αναλυτικότερα η εταιρία έχει προσανατολιστεί σε εφαρμογές οι οποίες αναφέρονται σε περιβαντολογικές εφαρμογές και ειδικότερα στο χώρο του βιολογικού καθαρισμού  όπου θεωρούμαστε από τις πιο παλιές στην χώρο.

 

 

Η εταιρία έχει συνάψει κατά καιρούς αποκλειστικές συνεργασίες στο θέμα του service με αντιπροσωπίες βιομηχανικού εξοπλισμού και αναλυτικότερα:

 

o        Μίχος (Robousky- βιολογικούς )

o        Euromarket (βιολογικούς)

o        Κατρατζής Νικόλαος (βιολογικούς)

o        Ευστρατιαδης (Υδάτων - Αντλίες)

o        Αφοί Χαραμή (αντλίες)

o        Αφοί Πολίτη (αντλίες)

o        Ζώνας (αντλίες)

o        Μαρκομηχάλης (αντλίες)

o        Ανάβαλος (αντλίες ) , κ.α.π.

 

Η εταιρία μας διαθέτει  ένα μεγάλο ενεργό πελατολόγιο σε ιδιωτικά έργα βιολογικού που αναφέρονται σε  ξενοδοχειακές μονάδες μικρές ή μεγάλες ανά την περιφέρεια , όπως ΔΕΥΑ Πάρου,  ΔΕΥΑ Σύρου, ΔΕΥΑ Μυκόνου, Δήμο Αμοργού , Δήμο Νάξου, Δήμο Σερίφου, Δήμο Αγ. Δημήτριου Αττικής.

 

Στόχος της εταιρίας μας είναι η συχνής παρουσία της στον χώρο της Ελληνικής Βιομηχανίας και η συνεχής εξέλιξη της

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς

 

Για την DOMAC E.E.

 

Βασίλειος Γερ. Ντόλκας

 

DOMAC

 

 
home