Αποξήλωση παλαιάς μονάδος

Η μονάδα Air condition  αποξηλώθηκε για την εγκατάσταση νέας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
homeΕπισκεύες