Το μηχάνημα λύθηκε εντελώς, ξανα-έγινε περιέλυξη των πυνίων, αντικαταστάθηκαν Ο-Ring, ρουλμάν, με καινούρια. Το σώμα της αντλίας καθαρίστηκε και ορισμένα μέρη ξαναβάφτικαν.

 

Αντλία Πισίνας  γενικό service

 

 

 

 

 

 

 

 

 
homeΕπισκεύες